REGULAMIN

1

Każdy Kupujący składający zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2

Dokonanie zakupów, które realizowane będą na terenie Polski, możliwe jest jedynie za pomocą Konta Użytkownika.

3

Informacje o towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

3

Sklep kontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną wysyłając informacje na adres e-mail wskazany przez niego przy zakładaniu Konta Użytkownika (rejestracji) lub w formularzu zamówień specjalnych tylko przez PRIVNOTE.COM

4

Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.

5

Wysłane przez Kupującego zamówienie stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sklep złożonego zamówienia przez Kupującego. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia utworzeniem transakcji bitcoin. Brak takiego potwierdzenia jest równoznaczny z nieprzyjęciem złożonego zamówienia.

6

Zamówienie zostanie anulowane po upływie 7 dni roboczych, liczonych od dnia otrzymania przez Sklep zamówienia, w przypadku braku płatności.

7

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza bądź nieprawidłowe dokonanie płatności.

8

Potwierdzenie zawarcia umowy Kupującemu następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia złożenia zamówienia wraz ze specyfikacją zamówienia.

9

Towar zostanie przygotowany do wysyłki w ciągu 2-5 dni roboczych od daty wysłania potwierdzenia złożenia zamówienia (realizacja zamówienia).

10

Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym terminie niż przewidziany w Regulaminie, jeśli zamówienia będą zawierać większą liczbę Towarów. Termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu również z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Kupującego w terminie wskazanym w ust. 1, drogą elektroniczną, o przyczynie wydłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić nowy termin realizacji.

11

Klient otrzymuje tracking.

12

Możliwość wysłania towaru przez :

a) kuriera  , DPD , DHL,FEDEX,INPOST,PACZKA W RUCHU,UPS, GLS, GONIEC

b) Na punkt , parcelshop, pickup,poczta polska poste restante paczkomat ( ograniczenia do 3 przesyłek dziennie)

13

Kupujący składając zamówienie dokonuje wyboru sposobu dostawy Towaru spośród sposobów określonych przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia dodajac uwagi do zamówienia.

14

W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową (rękojmia) Konsument zawiadamia o tym Sprzedawcę w terminie 2dni od dnia otrzymania materiału tej niezgodności. Sprzedawca odpowiada za niezgodność .Należy sfotografować niezgodność z zamówieniem i przesłać zdjęcia na adres sklepu . Należy dołączyć krótki opis problemu.

15

Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni i o wyniku postępowania reklamacyjnego zawiadamia Konsumenta przesyłając mu decyzję na adres podany w formularzu zgłoszenia.

16

Płatność tylko BTC.

17

Prowizję podczas przesyłania płatności ponosi Kupujący.

SKLEP PRZEZNACZONY JEST WYŁACZNIE DLA OSÓB PELNOLETNICH  (ukończone 18 lat)!

Oferowane produkty przeznaczone sa do użytku laboratoryjnego i nie nadają się do spożycia.